Regulamin Biblioteki Polskiej w Sztokholmie

               

                    Regulamin Biblioteki Polskiej w Sztokholmie,                                                 przy Kongresie Polaków w Szwecji, zwanej dalej Biblioteką

                                                                                

1. Korzystanie z oferty Biblioteki jest ogólnie dostępne z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszym Regulaminie.     

Warunkiem korzystania Biblioteki Polskiej w Sztokholmie jest założenia konta. Aby założyć konto, należy udać się do siedziby Biblioteki z dowodem tożsamości lub legitymacją szkolną. Więcej na stronie: www.biblioteka.se/informacje.                                                            Założone konto umożliwia użytkownikowi, po zalogowaniu się na stronie internetowej: biblioteka.se zamawianie książek i innych dostępnych materiałów.

2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby należące poprzez swoje organizacje do Kongresu Polaków w Szwecji oraz młodzież szkolna. Pozostali użytkownicy wpłacają na fundusz biblioteczny 100 koron z dopiskiem biblioteka, na plusgiro 77 87 67-4 Kongresu Polaków w Szwecji.

3. Zbiory biblioteki wypożyczane są do domu, za pośrednictwem bibliotekarza.

 4. Jednorazowo można wypożyczyć w sumie pięć tytułów, lektury szkolne na dwa tygodnie, inne książki na okres 1 miesiąca, CD i DVD na tydzień.

 5. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres. 

6. Niedotrzymanie regulaminowych terminów zwrotu wypożyczonych materiałów powoduje wysłanie upomnień z naliczeniem kar, których koszty pokrywa czytelnik.

 7. Czytelnik-użytkownik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez Bibliotekę materiały.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

 8. Osobom, które nie rozliczyły się z Biblioteką wstrzymuje się udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu rozliczenia i zwrotu zaległości.

 Opracowała: Rada Biblioteki Polskiej w Sztokholmie